Granty PPGR dla gminy Pilzno

Gramty PPGR

Gmina Pilzna otrzyma grant w wysokości 174,5 tys. zł na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki finansowe przyznano w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Wsparcie obejmuje 71 wniosków. Pierwotnie gmina złożyła wniosek dla 150 osób, jednak organizator zmienił regulamin przyznawaniu grantów, w związku z czym przeprowadzono kolejną weryfikację. Rodzice wnioskowali o zakup 61 laptopów, 8 komputerów stacjonarnych i 2 tabletów. W wyniku zmiany regulaminu zmniejszyła się maksymalna wartość sprzętu do 2,5 tys. zł za laptop i komputer stacjonarny oraz 1 tys. zł za tablet.

Zgodnie z założeniami konkursu gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. Samorząd będzie kontaktował się z wnioskodawcami po podpisaniu umowy i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/587