Granty PPGR

Informacja dla ostatecznych beneficjentów projektu Granty PPGR.

Reklamacje, awarie pozyskanego w ramach projektu sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio do firmy KOMBIT Group z o.o., Migdałowa 60, 61-6215 Poznań.

Preferowany kontakt:

Strona wykonawcy (formularz zgłoszenia):

https://www.kombit.poznan.pl/PL-H19/serwis.html

tel. 618219475 wew. 506,

 e-mail: serwis@kombitplus.pl

W celu zidentyfikowania kupującego należy się powołać na Gminę Czarna.

Dowód zakupu/numer faktury: FV 42/0/10/2022

Data zakupu: 18-10-2022 r.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1501&akcja=artykul