Granty dla organizacji z powiatu dębickiego. Kolejne rozdanie z programu „Działaj Lokalnie”!

10 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu dębickiego otrzymało granty w tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie”. W puli było 55 tys. zł. Dębicki Klub Biznesu po raz kolejny wyzwolił społeczną energię i zaangażował do działania. Wsparcie na realizację ciekawych inicjatyw otrzymało aż 5 stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z gminy Pilzno.

W związku z pandemią COVID-19, w tegorocznej edycji programu zwrócono uwagę na walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom wirusa.

Program „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim realizowany jest przez Dębicki Klub Biznesu we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami – Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Miastem i Gminą Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.