Program „Działaj Lokalnie” – ruszyła edycja 2022

Działaj Lokalnie 2022

Wystartowała kolejna edycja programu „Działaj Lokalnie” – edycja 2022! Jest on kierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu dębickiego. Będą one mogły w nim pozyskać dotację w wysokości do 6 000 zł na realizację własnych projektów i pomysłów. Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu – oraz Lokalnymi Partnerami, którymi w tegorocznej edycji są gminy: Pilzno, Żyraków, Jodłowa i firma Tikkurila Polska S.A. Realizację programu w powiecie dębickim koordynuje zespół „Działaj Lokalnie”, na czele z prezesem Dębickiego Klubu Biznesu – Zbigniewem Nosalem.

Mimo niełatwych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, Dębicki Klub Biznesu oraz Program „Działaj Lokalnie” są aktywni i zaangażowani na rzecz dobra wspólnego – zaznacza Zbigniew Nosal. Dodając, że lokalne społeczności są fundamentem do budowania i rozwoju tak ważnego przecież kapitału społecznego.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” określono do dnia 2 czerwca 2022 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie poprzez generator online, dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl.

W dniu 13 maja 2022 r. (piątek), o godz. 17:30, odbędzie się spotkanie informacyjne z koordynatorami „Działaj Lokalnie”, podczas którego zostaną przedstawione i omówione główne założenia i cele tegorocznej edycji Programu. Spotkanie odbędzie się online. Podmioty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu muszą zgłosić chęć uczestnictwa na adres: poczta@dkb.info.pl – po rejestracji, przekazany zostanie odpowiedni link do spotkania. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2022 można znaleźć na stronie internetowej Dębickiego Klubu Biznesu (http://www.karierawdebicy.pl/debicki-klub-biznesu/o-klubie), w zakładkach: OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2022 oraz: AKTUALNOŚCI/WYDARZENIA. Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.
 

Zdjęcia

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/655