Dodatkowy nabór uczestników do programu Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Dębica

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ogłasza dodatkowy nabór wniosków od seniorów zainteresowanych pozyskaniem tzw. opaski życia monitorującej stan zdrowia.

Opaska życia to elektroniczne urządzenie zakładane na nadgarstek, posiada maksymalnie jeden przycisk umożliwiający wysłanie sygnału SOS oraz bezpośrednie połączenie głosowe z Centrum Teleopieki.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby:

mieszkające na terenie Gminy Dębica
które ukończyły 65 rok życia
samotne lub zamieszkujące z innymi osobami – pierwszeństwo uczestnictwaw Programie mają osoby zamieszkujące samotnie;
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług społecznych.

Wnioski należy składać do 9 maja br. w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica : 

– osobiście,

– telefonicznie – 14 6803 333, 14 6803 334, 14 6803 335,  

– poprzez wiadomość e-mail: gopsdebica@gopsdebica.pl.

Formularze przyjmowane są od osób bezpośrednio zainteresowanych lub upoważnionych przez wnioskodawcę. Następnie komisja kwalifikacyjna, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, sporządzi listę osób uprawnionych do otrzymania opaski bezpieczeństwa.

Urządzenia będą wydawane do wyczerpania puli.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor-uczestnikow-do-programu-korpus-wsparcia-seniora-w-gminie-debica-2675.html