Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla dębickich szkół

Piątek, 31 Lipiec 2020

Dwie szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 12 otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2020 na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej.

Łącznie szkoły te otrzymały 120 201 zł, które wykorzystane będą na wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, geograficznej i biologicznej.

Procedura w zakresie pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Edukacji obejmowała na pierwszym etapie przygotowanie przez szkoły zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne oraz sporządzenie kosztorysu, a następnie opracowanie wspólnego dla obydwu szkół wniosku, który Gmina Miasta Dębica złożyła do ministerstwa.

Wśród zaplanowanych do zakupu pomocy znalazły się m. in. globusy, magnetyczne mapy Polski, multimedialne pracownie przedmiotowe, plansze biologiczne, fizyczne stacje doświadczalne, optyczne zestawy magnetyczne, zestawy odczynników i chemikaliów.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/07/dofinansowanie-zakupu-pomocy-dydaktycznych-dla-debickich-szkol