Gmina Dębica na 77 miejscu w Polsce

reklama

Gmina Dębica znajduje się na 77 miejscu wśród wszystkich Gmin w Polsce(2477) pod względem wartości projektów realizowanych w ramach polityki spójności.

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne.

Są to fundusze ze środków UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach środków z polityki spójności 82,5 mld euro. Jest to najwięcej spośród państw członkowskich UE.

 Pełen ranking:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/rankingi/inwestycje-unijne-w-2477-gminach-ranking

Gminy Powiatu Dębickiego:

Miejsce

nazwa

wydatki ogółem

68

Miasto Dębica

523.583.416,03

77

Gmina Dębica

464.313.262,70

332

Gmina Żyraków

145.628.213,95

591

Miasto Pilzno

81.354.361,37

763

Gmina Jodłowa

61.346.651,18

1020

Miasto Brzostek

41.584.122,77

1163

Gmina Czarna

33.600.324,20

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-debica-na-77-miejscu-w-polsce-1696.html