Gmmina Dębica z dofinansowaniem dla Latoszyna Zdroju

Wniosek opiewający na 5 mln zł przeszedł pozytywnie weryfikację i otrzymaliśmy dofinansowanie dla kolejnych inwestycji w Latoszynie Zdroju. Radość jest tym większa, że mimo braku statusu uzdrowiska otrzymaliśmy dofinansowanie na równi z gminami, które już go posiadają.

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju” otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,9 mln zł, natomiast wkład własny gminy to 100 tys.zł.

W ramach inwestycji zostanie zagospodarowana przestrzeń Latoszyna Zdroju poprzez:

– wykonanie membranowego zadaszenia amfiteatru;

– rozbudowę ścieżek zdrowotnych z terenami zieleni zorganizowanej, w tym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych; ławeczkami obrotowymi; leżakami oraz uzupełnienie małej architektury o tablice informacyjne napisane alfabetem Braille’a;

– montaż stacji solarnej do ładowania urządzeń mobilnych wraz z ogólnodostępnym Wi-Fi.

 

Dofinansowanie na poziomie gmin o statusie uzdrowiska nie byłoby możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie i pomoc Prezesa Jana Golby, który wielokrotnie starał się o zmianę kwestii dofinansowania i zrównanie jego wysokości dla gmin, które już posiadają i tymi, które starają się o status uzdrowiska.

Za pomoc i szczególne zaangażowanie dziękujemy także Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Chmielowcowi.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmmina-debica-z-dofinansowaniem-dla-latoszyna-zdroju-2688.html