Wiceminister Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska złożyła wizytę w Gminie Dębica

Wraz z Dyrektorami Departamentów Departamentów Grzegorzem Tobolczykiem i Pawłem Pikusem przybyła do Urzędu Gminy Dębica, by po krótkiej wizycie pojechać do Latoszyna Zdroju. Tam zwiedzili Przychodnię wraz z Basenem Zdrojowym, mieli okazję skosztować wody latoszyńskiej w Pijalni Wód oraz zapoznali się z wykorzystaniem Normobarii dla celów zdrowotnych. Przybyli goście byli pod wrażeniem istniejącej infrastruktury. Pani Minister zapoznała się także z tematem odwiertu, dzięki któremu będzie można dokonać rozpoznania wód termalnych z poziomów wodonośnych miocenu. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został już złożony, a wartość dofinansowania ma wynieść ok 13 mln zł. Przyznała, że jest to priorytetowa inwestycja dla Latoszyna Zdroju i że zapozna się z tym tematem bliżej.

Dziękujemy posłowi na Sejm RP Janowi Warzecha oraz Senatorowi RP Zdzisławowi Pupa za starania w kierunku odbycia tej wizyty przez Panią Minister, dzięki czemu mieliśmy możliwość osobistych rozmów o przyszłości Latoszyna Zdroju.

Źródło: https://latoszynzdroj.com/wiceminister-klimatu-i-srodowiska-anna-lukaszewska-trzeciakowskazlozyla-wizyte-w-gminie-debica/