Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie

W dniu 9 marca 2023 roku w Zespole Szkół w Żyrakowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 28 uczniów z terenu gminy Żyraków. Uczestników powitał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, przypominając, że ideą Turnieju jest upowszechnianie wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru oraz poszerzanie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, a także propagowanie historii i tradycji ruchu strażackiego. Uczniowie startujący w konkursie w podziale na trzy grupy wiekowe (I grupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych), rozwiązywali składający się z kilkudziesięciu pytań test pisemny. Po ogłoszeniu wyników Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy – st. kpt. Jan Moskal złożył wszystkim uczestnikom gratulacje i wręczył dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Żyrakowie. Podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali również nauczyciele. Najwyższe wyniki w poszczególnych grupach wiekowych osiągnęli następujący uczniowie:

I grupa wiekowa

1. Lena Gałat – ZS w Nagoszynie
Zuzanna Moskal – SP w Woli Wielkiej
Paweł Paździor – SP w Zasowie

II grupa wiekowa

Filip Żegleń – ZS w Straszęcinie
Filip Jędrzejczyk – ZS w Straszęcinie
Dawid Zasadni – SP w Górze Motycznej

III grupa wiekowa

Patryk Persak – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
Igor Litwa – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Do powiatowego etapu Turnieju zostali zakwalifikowani zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a przyszłym reprezentantom życzymy wielu sukcesów w dalszych zmaganiach.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/03/10/gminne-eliminacje-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-w-zyrakowie-2/