Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie

W dniu 29 marca 2022 roku w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), w których wzięło udział 19 uczniów z terenu gminy Żyraków. Zgodnie z regulaminem w Turnieju rywalizowali zawodnicy w 2 grupach wiekowych:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
II grupa wiekowa – uczniowie klasy V-VIII szkół podstawowych,

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na podstawie regulaminu Turnieju zdobywcy I i II miejsca z każdej grupy wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych Turnieju, które odbędą się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 20.

 I grupa wiekowa

Julia Moskal – SP w Woli Wielkiej
Paweł Paździor – SP w Zasowie
Julia Grądziel – SP w Woli Wielkiej

II grupa wiekowa

Izabela Kubisztal – SP w Zasowie
Filip Jędrzejczyk – ZS w Straszęcinie
Antoni Moskal – SP w Woli Wielkiej

Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/03/30/gminne-eliminacje-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-w-zyrakowie/