Ferie z WOT i pierwsze powołanie do 3. Podkarpackiej Brygady OT

Już w sobotę, 12 lutego w Rzeszowie zostaną powołani kolejni ochotnicy do pododdziałów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i najbliższe 16 dni spędzą na placach ćwiczeń oraz strzelnicach. Szkolenie prowadzone będzie w ramach projektu „Ferie z WOT”.

W najbliższą sobotę tj. 12 lutego w Rzeszowie odbędzie się pierwsze w tym roku powołanie ochotników do pododdziałów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach projektu „Ferie z WOT”. Sobota to pierwszy dzień tzw. „szesnastki”. 16-dniowe szkolenie podstawowe prowadzone będzie w systemie ciągłym na obiektach Ośrodka Poligonowego w Nowej Dębie. Projekt skierowany jest do kandydatów, którzy nie mieli styczności ze służbą wojskową, jak również do żołnierzy rezerwy na 8-dniowe zajęcia wyrównawcze. Pierwszy dzień to przyjęcie, umundurowanie i wyekwipowanie ochotników oraz czas na dopełnienie wszystkich formalności ewidencyjnych. Zwykle w tym samym dniu rekruci poddawani są testowi oceny sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” z wychowania fizycznego. Wyniki sprawdzianu zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności motorycznych kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, oraz elementy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zajęcia prowadzone przez instruktorów 3. PBOT przygotowywane są wg zasady „minimum teorii maximum praktyki”. Szkolenie taktyczne łączy wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest nabycie umiejętności  strzeleckich , w tym nauka prowadzenia ognia z karabinka GROT. W ostatnim dniu „szesnastki” żołnierze odbędą egzamin. W tym czasie każdy „ochotnik” wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej pętli. Przysięga wojskowa odbędzie się 27 lutego w Rzeszowie.

 ***

Akredytacja mediów przyjmowana jest pod adresem e-mail: sura8704@portal.ron.mil.pl, w terminie do 10lutego do godz. 12.00.Przyjazd mediów na biuro przepustek w Rzeszowie, ul. Lwowska 5,12.02.2022 r. o godz. 9.00. Informacji dotyczących obsługi medialnej udziela rzecznik prasowy 3. PBOT kpt. Witold Sura (tel.: 600 819 411).

Zdjęcia: DWOT