Działki pod inwestycje w Pustkowie i Stobiernej

Gmina Dębica przymierza się do sprzedaży dwóch działek położonych na obszarze Strefy Ekonomicznej w Pustkowie – Strachowie. Działki mają powierzchnię 1,50 ha oraz 1,00 ha. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod działalność inwestycyjną związaną z produkcją, składowaniem i usługami typu hurtowego. Działki są przygotowane pod prowadzenie inwestycji, wykonane zostało pełne uzbrojenie terenu wraz z drogami dojazdowymi. Zgodnie z założeniami gminy na strefie w Pustkowie swoją działalność ulokowały rodzime firmy pochodzące z Polski. W wybudowanych zakładach zatrudnienie znalazło już kilkuset pracowników, a lokalizacja kolejnych przedsiębiorstw spowoduje dalsze zwiększenie miejsc pracy.

Ponadto Gmina Dębica zachęca do zagospodarowania terenu przy wyciągu narciarskim w Stobiernej. Na powierzchni ponad 15 hektarów jest możliwość realizacji inwestycji w zakresie działalności usługowej związanej z rekreacją, turystyką, sportem, połączonych z tzw. „małą gastronomią”. Opracowana koncepcja zagospodarowania stoku narciarskiego zakłada możliwość jego rozbudowy o kolej linową, rozbudowę wyciągu narciarskiego, budowę sztucznego stoku narciarskiego, wieży widokowej, parku linowego, ogrodów tematycznych oraz oświetlenia. Planowane jest również utworzenie „mini zoo”, w którym będą żyć rodzime gatunki zwierząt. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się centrum Edukacji Ekologicznej, park owadów i pajęczaków oraz zrekonstruowana „Osada Słowiańska”, która spełnia funkcję turystyczną, utrzymaną w regionalnym stylu. Istnieje również możliwość wykorzystania istniejącego zaplecza i budynków jako obiektów towarzyszących prowadzonej działalności.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzialki-pod-inwestycje-w-pustkowie-i-stobiernej-3657.html