Finisz 1. etapu budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie. Działki czekają na inwestorów

To już finisz pierwszego etapu budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Żyrakowie. Uporządkowano teren i rozliczono się już z wykonawcą robót. Teraz czas na kolejne działania samorządu gminnego.

Pierwszy etap inwestycji to przygotowanie pełnej infrastruktury na terenie około 22 ha. Koszt zadania to ponad 5 mln zł z czego wysokość dofinansowania wynosi ponad 3 mln. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kolejne tereny pod budowę, Strefa Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie zyska kolejne 15 ha.