Działka w dalszym ciągu będzie wykorzystywana przez rolników.

Gmina Dębica na mocy uchwały z dnia 28 marca 2023 r. przekazała Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Sp. z o.o. prawo własności do działki położonej w Pustkowie Budy i Zastawie. Zabieg taki ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki, co umożliwi pozyskanie dotacji i pożyczek dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Powyższe dziłanie spowoduje stabilność opłat za odbiór odpadów komunalnych (jedna z najniższych w województwie i kraju) od mieszkańców gminy Dębica, która wynosi 16 zł/miesiąc od osoby. W przypadku braku podwyższenia kapitału Spółki, przy dalszych inwestycjach może skutkować to podniesieniem opłaty za odpady z 16 zł do 21 zł/miesięcznie od osoby.

W związku z pojawiającymi spekulacjami dotyczącymi wykorzystania działki, informujemy że w dalszym ciągu tereny te będą użytkowane rolniczo przez obecnych dzierżawców.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzialka-w-dalszym-ciagu-bedzie-wykorzystywana-przez-rolnikow-3303.html