Dyżur Urzędnika Wyborczego

Urzędnik wyborczy będzie pełnił dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów od pełnomocników Komitetów Wyborczych, na członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13 w następujących terminach:

Data dyżuru

Godziny dyżuru

08.09.2023 r.(piątek)

8:00 – 10:30

12.09.2023 r. (wtorek)

11:00 do 14:00

14.09.2023 r. (czwartek)

10:00 do 13:30

15.09.2023 r. (piątek)

10:00 do 15:00

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dyzur-urzednika-wyborczego-3570.html