Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

reklama

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz z uwagi na ogłoszenie w naszym kraju stanu epidemii i ograniczenie możliwości przyjmowania petentów informujemy, że:

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji może zostać przesłane w godzinach pracy funkcjonowania urzędu (tj. poniedziałek od 8.00-16.00, wtorek-piątek od 7.30-15.30) najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

[email protected].

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) na adres:

Urząd Gminy Dębica

Stefana Batorego 13

39-200 Dębica

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod numerem : 14 680 33 10

 

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dostępny pod adresem:
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-1516.html