Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

reklama

Mamy dobre wiadomości inwestycyjne. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że zadanie pn.: "remont drogi gminnej 106621R w Gębiczynie i Jaworzu Górnym w km 0+500 – 1+626 oraz w km 3+654 – 3+787" znalazło się na liście inwestycji zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Pilzno wnioskowała o dotację w wysokości ok. 441 tys. zł i taką właśnie kwotę otrzymała.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/dofinansowanie-z-funduszu-drog-samorzadowych