Dodatek węglowy

Informujemy, że Centrum Usług Społecznych przyjmuje wnioski na dodatek węglowy.

Wnioski można składać:

elektronicznie na skrzynkę ePUAP Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
tradycyjnie (papierowo) w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, przy ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji pod adresem: DODATEK WĘGLOWY

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatek-weglowy-2815.html