Dodatek osłonowy

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/01/07/dodatek-oslonowy/