Dobiegły końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Żyrakowie i Górze Motycznej

Dobiegły końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Żyrakowie i Górze Motycznej. Zadanie opiewa na prawie 170 tys. zł. Prace zrealizowano w całości ze środków własnych Gminy Żyraków.

Firma HYDROBUD zrealizowała prace w miesiącu styczniu. W ramach zadania powstało blisko 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią.