„Sieć na kulturę” – dzieciaki ze „Zgranej Paki” biorą udział w zajęciach cyfrowych

Dzieciaki ze „Zgranej Paki” podnoszą swoje umiejętności korzystania z komputera i uczą się, jak bezpiecznie surfować w Internecie. Placówki Wsparcia Dziennego działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy dołączyły do projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”, realizowanego dzięki współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy.

Celem projektu jest między innymi rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

Projekt „Sieć na kulturę” w podregionie tarnobrzeskim, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Program realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.