Gmina Żyraków liderem programu – rozbudują oczyszczalnie i kanalizację

reklama

Gmina Żyraków liderem programu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach pierwszego etapu, w Korzeniowie, Straszęcinie,  Żyrakowie i Kolonii Żyrakowskiej wykonano prawie 5 km kanalizacji sanitarnej. Zaplanowane na drugi etap prace w pozostałych miejscowościach na terenie gminy już trwają.

Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa największej oczyszczalni ścieków na terenie gminy to nie jedyne inwestycje w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej w 2019 roku.  Dzięki prawie 2 mln złotych pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w Nagoszynie wymienione zostanie 6,5 km sieci wodociągu azbestowego, doposażona zostanie stacja uzdatniania wody i zabezpieczone ujęcie wody.