Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrówki-Wieloncza oficjalnie zakończona

Zakończona została inwestycja pn. „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  Dąbrówki-Wieloncza”. Dzisiaj odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza.

Dla Gminy Dębica inwestycje w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, od ponad 20 lat były i są priorytetowe. Dowodem tego jest realizowany program „Uzupełniania sieci wod - kan w północnej części Gminy” realizowany od 2011 r., na który dotychczas przeznaczono 6,5 mln zł. Przeprowadzana inwestycja na terenie Dąbrówki-Wieloncza kosztowała 1,1 mln zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości ok. 800 tyś. zł. Prace te były uwzględnione już przy budowie odcinka w Pustkowie i Kochanówce w 2007 r. (za 7,4 mln zł), bez którego nie byłoby możliwe wybudowanie kanalizacji do wymienionych przysiółków.

W ramach inwestycji powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5,85 km i 4 pompownie ścieków. Podłączono 38 budynków czyli ok. 150 osób.

Podczas spotkania Wójt podziękował Sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom Brzeźnicy przysiółka – Wieloncza oraz Kochanówki – przysiółka Dąbrówki za zrozumienie potrzeby przeprowadzenia inwestycji oraz bezkonfliktowe i sprawne przeprowadzenie prac. Dzięki wykonanym pracom wartość i atrakcyjność terenów znacznie wzrosła.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-dabrowki-wieloncza-oficjalnie-zakonczona-3629.html