Dobiega końcowi realizacja programu „Cyfrowa Gmina”.

W Gminie Żyraków  dobiega końcowi realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”. Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 428 310 zł. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100%. 

Projekt „Cyfrowa Gmina” dofinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Żyrakowie, zakup sprzętu IT, oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie.

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Dzięki realizacji programu jednostki organizacyjne Gminy Żyraków i szkoły otrzymały wsparcie w postaci niezbędnego oprogramowania i sprzętu IT.

W ramach cyfrowej Gminy wyposażono następujące jednostki Gminy Żyraków w sprzęt komputerowy:

Urząd Gminy w Żyrakowie

Serwer baz danych wraz z oprogramowaniem systemowym
Oprogramowanie do kopii zapasowych baz danych
10 sztuk komputerów wraz z pakietem biurowym,
25 sztuk komputerów
Serwer NAS kopii zapasowych
Urządzenie wielofunkcyjne
Laptop wraz z oprogramowaniem biurowym

Szkoły i zespoły szkół:

Zespół Szkół w Żyrakowie – 10 szt. komputerów wraz z pakietem biurowym,
Zespół Szkół w Nagoszynie – 10 szt. komputerów wraz z pakietem biurowym,
Zespół Szkół w Bobrowej – 10 szt. komputerów wraz z pakietem biurowym,
Zespół Szkół w Straszęcinie – 10 szt. komputerów wraz z pakietem biurowym,
Szkoła Podstawowa w Zasowie – 10 szt. komputerów wraz z pakietem biurowym,
Szkoła Podstawowa w Mokrem – 2 szt. komputerów stacjonarnych wraz z pakietem biurowym

Jednostki organizacyjne Gminy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie:

2 komputery
Serwer baz danych wraz z oprogramowaniem systemowym
Oprogramowanie do kopii zapasowej baz danych
UPS, listwa zasilająca, switch sieciowy

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

6 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym
Stacja graficzna wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie

3 komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem systemowym

Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie.

6 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym

W wyżej wymienionych jednostkach zwiększono cyberbezpieczeństwa poprzez wyminę sprzętu na nowy wraz z najnowszym systemem operacyjnym zapewniającym aktualizacje systemowe przez kolejnych kilku lat. Zakupione serwery bazodanowe dla Urzędu Gminy i GZGK zapewnią lepsze bezpieczeństwo danych. Wraz z serwerami zakpiono urządzania NAS i specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej baz danych. Zakupione urządzenie wielofunkcyjne usprawni digitalizację dokumentów papierowych do postaci cyfrowej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/07/24/dobiega-koncowi-realizacja-programu-cyfrowa-gmina/