Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 18 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022r. na terenie gminy Dębica są realizowane badania ankietowe związane z opracowaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Dębica.

Badania realizowane są metodą internetową dla mieszkańców gminy oraz sprzedawców napoi alkoholowych – kwestionariusze ankiet internetowych znajdują się w poniższym linku :

https://www.survio.com/survey/d/J6C4B3T5A5D0A5Q5I  – mieszkańcy

https://www.survio.com/survey/d/D2L4U8T8V2R4L2M6N - sprzedawcy

 

Zachęcamy do udziału w badaniu – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/diagnoza-lokalnych-zagrozen-spolecznych04222-2655.html