W Gminie Dębica Powstanie Centrum Usług Społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekształca się w Centrum Usług Społecznych

Nowe zadania, nowe wyzwania i projekty. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekształca się w Centrum Usług Społecznych. Możliwe jest to dzięki dotacji otrzymanej z Funduszy Europejskich. Reorganizacja ma przynieść przede wszystkim korzyści dla mieszkańców Gminy Dębica.

Zadaniem Centrum Usług Społecznych będzie pomoc, integracja, a także  rozwój i poszerzenie dostępności usług. Zajmie się również aktywnym działaniem w obszarze kultury, rekreacji oraz edukacji.

Właśnie trwają przygotowania do przekształcenia. W opracowaniu jest dokładna diagnoza potrzeb wszystkich mieszkańców oraz szkolenia pracowników realizowane i finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.