Dębicki Ratusz czeka remont

Dębicki Ratusz czeka remont. Miasto pozyskało środki na poprawę dostępności do usług publicznych w urzędzie dla osób ze szczególnymi potrzebami.  250 tys. zł pozyskane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” zostanie przeznaczone na zniwelowanie barier architektonicznych oraz poprawę informacyjno-komunikacyjną budynku.

Przebudowa strefy wejścia, remont łazienek,  oraz wiele ułatwień w obiekcie dostosowanych do osób niedowidzących i niewidomych oraz słabo słyszących. Przygotowania do inwestycji już się rozpoczęły.

Grant, jaki otrzymało Miasto Dębica pochodzi z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ukłon w stronę mieszkańców o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności. Dzięki wprowadzonym zmianom budynek Ratusza otworzy się na wszystkich interesantów oferując lepszą dostępność do świadczonych usług.