Dębicki ratusz gościł Polski Związek Niewidomych – Serwis informacyjny Miasta Dębica

19 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Urząd Miejski, w czwartek (19.10) odwiedzili przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych. Spotkanie to stanowiło okazję do zapoznania się z najnowszymi instalacjami wspomagającymi dostępność i komfort życia osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej.

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Dębicki ratusz gości Polski Związek Niewidomych

Wizyta przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych z Okręgu Podkarpackiego, Koła Dębica w Urzędzie Miejskim była okazją do poznania działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas wizyty goście mieli możliwość zapoznania się z różnymi instalacjami i rozwiązaniami, które mają na celu poprawę komfortu życia i dostępności do usług publicznych świadczonych w budynku ratusza przez Gminę Miasta Dębica dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.

W trakcie wizyty członkowie związku sposobność sprawdzenia instalacji takich jak oznakowania z piktogramami i alfabetem Braille’a, teflomapy ułatwiające orientację, lupę elektroniczną dostępną w dzienniku podawczym dla osób niedowidzących, toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, schodołazy oraz krzesło ewakuacyjne. Goście zapoznali się również z aplikacją „Your Way”, która wspomaga nawigację w przestrzeni publicznej.

Wizyta związkowców była także okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia współpracy pomiędzy osobami niewidomymi a lokalnym samorządem. – Dzięki wspólnym wysiłkom, dążymy do pełnej dostępności i inkluzji, aby każdy mieszkaniec Dębicy mógł swobodnie korzystać z przestrzeni publicznej – podkreślił podczas spotkania wiceburmistrz miasta Maciej Małozięć.

Poprawa dostępności do usług publicznych w dębickim ratuszu dla osób ze szczególnymi potrzebami to wynik projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Źródło: https://debica.pl/debicki-ratusz-goscil-polski-zwiazek-niewidomych/