Czyste Powietrze – spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Dębica zaprasza mieszkańców  na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 30 marca 2023 r o godz. 14 w Sali Narad Urzędu Gminy Dębica pokój nr 30 II piętro. W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele  i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu, wg. nowych zasad obowiązujących od 3 stycznia 2023r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/czyste-powietrze—spotkanie-konsultacyjne-3169.html