„Czyste Powietrze” – spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Dębica zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w środę 26 kwietnia 2023 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ulicy Stefana Batorego 13 – pokój nr 30, II piętro.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu, według nowych zasad obowiązujących od 3 stycznia 2023 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/czyste-powietrze-spotkanie-konsultacyjne-3229.html