“Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Dębica zaprasza mieszkańców gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ulicy Stefana Batorego 13.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia ww. Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/czyste-powietrze—spotkanie-informacyjne3012-2498.html