Ćwiczenia 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy w ten weekend w rejonie: Dębica‑Zawierzbie-Straszęcin-Stasiówka

Informujemy, że w dniach 20.02 – 21.02. 2021 r. pododdziały 33 blp w Dębicy realizowały będą szkolenie rotacyjne na terenie powiatu dębickiego w rejonie: Dębica‑Zawierzbie-Straszęcin-Stasiówka, w tym na obszarach leśnych oraz lokalnych drogach (przemieszczenie).

Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe ani środki pozoracji pola walki. Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż i bhp, a teren po zakończeniu szkolenia zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/cwiczenia-33-batalionu-lekkiej-piechoty-w-debicy-1983.html