Brzeźnica na podium

16 marca 2023 r. w Zespole Szkół w Paszczynie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięło 51 zawodników z 13 szkół z terenu Gminy Dębica, podzielonych na dwie grupy wiekowe.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie :

Adam Cieślik – Przewodniczący
Jan Moskal – Sekretarz
Piotr Książek  – Członek
Tomasz Kłusek – Członek
Ewelina Kosińska – Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych w poszczególnych grupach wiekowych :

W pierwszej grupie wiekowej tj. uczniowie klas I-IV:

I miejsce zajęła : Weronika Jezuit – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

II miejsce zajęła : Maja Rysiewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy.

III miejsce zajęła: Franciszek Wołowiec – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gumniskach

natomiast w drugiej grupie wiekowej tj. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII :

I miejsce zajął: Daria Misina – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

II miejsce zajął: Wojciech Pieniążek – Zespół Szkół w Podgrodziu.

III miejsce zajęła: Aleksandra Surman – Zespół Szkół w Pustkowie – Osiedlu

 

Uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” otrzymali dyplomy oraz nagrody za I,II,III miejsca w postaci pucharów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dodatkowo książki, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza.

Zdobywcy I i II miejsca w każdej kategorii wiekowej wezmą udział w eliminacjach powiatowych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/brzeznica-na-podium-3154.html