Apel do mieszkańców w związku ze zbliżającą się zimą

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

 

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Dębica prosimy o pilny kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy –  tel. 14/6803333-48,  w godz. 7.30 – 15.30
Telefon alarmowy – 112
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Dębica ul. Św. Brata Alberta 2 – tel. 504 065 596

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/apel-do-mieszkancow-w-zwiazku-ze-zblizajaca-sie-zima-2456.html