Analiza wyników naboru FRDL na 2022 r.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.

Na liście znalazła się  budowa drogi wewnętrznej gminnej w Pustyni (642 m). Wartość inwestycji to 2 582 865 zł przy czym dofinansowanie to 113 955 zł. W tym przypadku kwota dofinansowania została zmniejszona do limitu dostępnych środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jej zwiększenie możliwe będzie w przypadku wystąpienia oszczędności w innych samorządach w pozostałych samorządach. Do dofinansowania na poziomie 50% brakuje 1,178 mln zł. Gdy taki pułap dofinansowania zostanie osiągnięty, Gmina podejmie się realizacji tego zadania.

Na liście rezerwowej na pierwszej pozycji znalazł się wniosek na przebudowę drogi gminnej w Podgrodziu. Zadanie to opiewa na kwotę 3,2 mln zł.

Dodatkowo na liście rezerwowej dla Powiatu na miejscu trzecim znalazło się zadanie „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica”.

Poziomy dofinansowań kształtowały się między 50 a 70 procent zarówno dla Gmin jak i Powiatów. Gmina Dębica może liczyć maksymalnie na 50%.

W przypadku Powiatów limit dofinansowań wyniósł 93 mln zł z czego 20 mln zł to zadania kontynuowane – wnioski złożone i rozpatrzone w latach ubiegłych. Sytuacja ma się tak samo na liście z dofinansowaniami dla Gmin. Pula 108 mln zł na dofinansowania to 46,5 mln zł na zadania wcześniejsze.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/analiza-wynikow-naboru-frdl-na-2022-r-2565.html