80 tys. zł na komputery

reklama

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach  projektu „Zdalna szkoła” Nowe komputery mają służyć uczniom i nauczycielom w czasie stanu epidemii oraz w przyszłości. Dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup 22 komputerów oraz 2 tabletów z oprogramowaniem (przy czym ilość zakupionego sprzętu w zależności od ceny może się zwiększyć)

Ogólnopolska sytuacja w szkolnictwie wymusiła zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni. By nie przerywać nauki uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na takie potrzeby.

Zakupiony sprzęt ma służyć szkołom również po zakończeniu okresu kwarantanny.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/80-tys-zl-na-komputery-1536.html