Znamy budżet na 2020 rok

reklama

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok. Dochody budżetowe ustalono na poziomie ponad 84,7 mln zł przy wydatkach rzędu ok. 85 mln złotych. Na wydatki majątkowe przewidziano ponad 5 mln złotych.

– Nie jest to wymarzony budżet. Musimy zaciskać pasa tak, jak i inne samorządy, co jest związane między innymi z przerzuceniem części wydatków przez rząd na samorządy. Liczymy, że na przestrzeni 2020 roku pozyskamy dofinansowania na kolejne inwestycje – mówi Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna. Lwią część budżetu pochłania oświata, na którą zaplanowano ponad 25,4 mln zł wydatków. Z kolei na pomoc społeczną, a w tym m. in. na realizację programów 500+ i 300+ będzie wydatkowanych prawie 28 mln złotych.

Najważniejsze wydatki majątkowe to: poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach (dwa projekty o wartościach – ok. 878 tys. zł i ponad 517 tys. zł), budowa chodnika w ciągu drogi gminnej przy ul. Witosa w Pilźnie (700 tys. zł), dokończenie budowy sali gimnastycznej w Strzegocicach (680 tys. zł), modernizacja oświetlenia ulicznego (ok. 297 tys. zł), zakup samochodów strażackich dla OSP w Pilźnie (200 tys. zł) i OSP w Zwierniku (100 tys. zł). Oczywiście są też środki zabezpieczone na inwestycje związane z remontami, przebudową i modernizacją dróg czy rozbudową sieci wodociągowej. Ponadto w 2020 r. zostanie położona nawierzchnia i przebudowany chodnik przy ul. Kościuszki w Pilźnie za ponad 1,8 mln zł, natomiast za niecałe 300 tys. zł będzie wyremontowana ul. Króla Kaszubskiego w Pilźnie. Dodajmy, że w budżecie nie ujęto wydatków (za ponad 1,8 mln zł) na remonty dróg w Machowej, Parkoszu, Zwierniku, Lipinach oraz dokończenia prac wodociągowych w Łękach Dolnych i Pilźnie. Z uwagi na brak możliwości wykonania wspomnianych zadań w 2019 r., Rada Miejska w Pilźnie podjęła uchwałę o wydatkach nie wygasających z dniem 31 grudnia 2019 r.

Ważnym elementem budżetu jest dotacja dla powiatu dębickiego w wysokości ok. 744 tys. zł na remont drogi powiatowej Strzegocice – Słotowa. Prawie 2 mln zł zaplanowano na działalność Domu Kultury w Pilźnie oraz miejscowej biblioteki. W budżecie przewidziano też wsparcie m. in. na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w parafiach w Zwierniku, Machowej i klasztorze OO Karmelitów w Pilźnie.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/znamy-budzet-na-2020-rok