Zgrana Paka to miejsce, gdzie dzieci znajdują nie tylko wsparcie, ale również przyjaciół

Pomoc w nauce,  kreatywne i aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności, poprawa sprawności fizycznej, a także dobra zabawa i przyjazna atmosfera. Placówki Wsparcia Dziennego Zgrana Paka to miejsce, gdzie dzieci znajdują nie tylko wsparcie, ale również przyjaciół. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy działają trzy „świetlice” – na ul. Matejki, Kraszewskiego oraz Sienkiewicza.

Misją Zgranej Paki jest „wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi”.

„Świetlice” aktywnie współpracują z wszelakimi instytucjami je wspierającymi, a także z rodzicami podopiecznych, którzy uczęszczają na zajęcia. Do Placówki Wsparcia Dziennego Zgrana Paka mogą dołączyć dzieci, które ukończyły 6 rok życia.