Zgłoś się do projektu KIERUNEK KARIERA już dziś!

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r.- 30.04.2020 r.

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie poprzez wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie zdobycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego dla 76 osób, w tym 46 kobiet i 30 mężczyzn.

Projekt stażowo-szkoleniowy dla osób:
– powyżej 29 roku życia, w tym kobiet i mężczyzn
– bezrobotnych lub biernych zawodowo
– posiadających maksymalnie średnie wykształcenie
– zamieszkujących woj. podkarpackie

Wsparcie dla uczestników:

– 5-miesięczne staże zawodowe
– certyfikowane szkolenia zawodowe
– warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
–  konsultacje z trenerem rozwoju kariery
– pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe

Dodatkowe korzyści:

– stypendium stażowe kwota 1551,84 zł/ m-c

-stypendium szkoleniowe 10,35 zł

-catering

– zwrot kosztów dojazdu 
– zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Zapraszamy kobiety i mężczyzn!

Dane kontaktowe:

E-mail: [email protected]                 

Telefon: 507 867 909                                                                                                                  

Biuro projektu :

ul. Piłsudskiego 34

C.H. Europa II, 3 piętro

35-001 Rzeszów                                                                                                             
www.hogpolska.pl
Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 696 100,06 zł                 www.mapadotacji.gov.pl          

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zglos-sie-do-projektu-kierunek-kariera-juz-dzis-692.html