Zdzisław Pupa zasłużonym dla Gminy Dębica

31 sierpnia w budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Debica” dla Senatora Zdzisława Pupy. Odznaczony otrzymał symboliczny dyplom oraz statuetkę dla upamiętnienia tego wydarzenia i zasług związanych z działaniami na rzecz naszej gminy. Wnioskodawcy w uzasadanieniu przyznania tytułu podkreślili rolę senatora przy wsparciu złożonych wnioskach w Ministerstwach, pomoc w przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych oraz przy budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Bezpieczna przystań” w Kochanówce, a także zaangażowanie w procesie starań o reaktywację i nadanie statusu Uzdrowiska Latoszyn Zdrój.

Ważnym punktem sesji było także uchwalenie XXI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica w miejscowościach: Kozłów, Brzeźnica i Pustynia. Radni wyrazili również zgodę na przystąpienie Gminy Dębica do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego celem jest osiągnięcie zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego.

Pozostałe uchwały dotyczyły nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębica, remontu drogi gminnej w miejscowości Stobierna, kandydatów na ławników, kwestii związanych ze szkolnictwem oraz zmian w budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zdzislaw-pupa-zasluzonym-dla-gminy-debica-3552.html