Pierwsze warsztaty w ramach „Uniwersytetu Samorządności”

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/08/31/pierwsze-warsztaty-w-ramach-uniwersytetu-samorzadnosci/