Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza – Serwis informacyjny Miasta Dębica

04 września 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, tancerze, pływacy i karatecy otrzymali stypendia burmistrza. Młodzi, zdolni wsparcie będą otrzymywać przez najbliższe 10 miesięcy.

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Zdolni dębiczanie ze stypendiami burmistrza

Do Domu Kultury Śnieżka przybyło ponad trzydziestu stypendystów z rodzicami i nauczycielami. Z rąk burmistrza Mariusza Szewczyka i Małgorzaty Różańskiej, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Dębica odebrało piętnastu najzdolniejszych uczniów dębickich placówek oświatowych.

Stypendia naukowe przyznawane są od 2009 roku i otrzymują je uzdolnieni uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, reprezentują miasto w konkursach przedmiotowych oraz wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Burmistrz Mariusz Szewczyk wraz z Małgorzatą Różańską, wręczył także stypendia w dziedzinie kultury i sportu. W tym roku otrzymało je dziewiętnastu dębiczan, którzy mają na swoim koncie sukcesy na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

– Jestem dumny, że Dębica może poszczycić się tak zdolnymi uczniami, sportowcami i artystami. Gratuluję osiągnięć i życzę, aby zapał do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zdolności wciąż się zwiększał – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

Stypendium w wysokości 300 złotych miesięcznie przyznawane jest od września do czerwca.

Stypendia naukowe

Rozwiń
Stypendia z dziedziny kultury

Rozwiń
Rozwiń

Źródło: https://debica.pl/zdolni-debiczanie-ze-stypendiami-burmistrza/