Zdobyli nowe kwalifikacje i odebrali dyplomy Czeladnicze i Mistrzowskie

Kucharz, kelner i fryzjer – przedstawiciele tych zawodów odebrali dyplomy czeladnicze i mistrzowskie w ramach projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” realizowanego przez Educare et Servire Fundację Antoniego Kamińskiego. Nie tylko młodzi, ale osoby w różnym wieku mogły spełnić swoje marzenia i wziąć udział w bezpłatnym kursie zawodowym. Odbiór dyplomów był nagrodą za trud włożony w naukę.

Środki na realizację programu fundacja Antoniego Kamińskiego pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nowe umiejętności w sumie zdobyło ponad 150 osób.

W ramach kursów szkoleniowych w Fundacji Educare et Servire mogą się kształcić fryzjerzy, kucharze, kelnerzy, opiekuni środowiskowi i asystenci osób niepełnosprawnych. Szkoła obecnie realizuje m.in. drugą edycję projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” oraz przedsięwzięcie pod nazwą „Moje Lepsze Jutro”.