Zarządzenie nr 36/206

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

źródło: UM Dębica