Wnioski złożono. Czy prawie 2 mln zł. trafi na szkolnictwo zawodowe w powiecie dębickim?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dębickie starostwo powiatowe planuje poprawę wyposażenia szkół średnich. W związku z tym do Regionalnego Programu Operacyjnego zostały złożone stosowne wnioski o dotację na ten cel.  Planowane dofinansowanie ma objąć m.in. trzynaście pracowni w czterech szkołach kształcenia zawodowego i dwanaście pracowni w trzech szkołach kształcenia ogólnego.

Jak dodaje wicestarosta Mateusz Pasek motorem napędowym większego finansowania szkół zawodowych są przedsiębiorcy. Obecnie na rynku pracy dobrze wykwalifikowany, młody pracownik to skarb.

Starostwo planuje również wydanie informatora w którym uczniowie gimnazjów dowiedzą się jakie są oczekiwania pracodawców i jaki kierunek kształcenia pozwoli im zdobyć wymarzony zawód. Decyzja, czy powiat dębicki otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego powinna być znana do końca marca.