Zarządzenie nr 26/SPP/2020

reklama

w sprawie ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofert i zlecenia realizacji zadań określonych w Zarządzeniu nr 20/SPP/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 05.05.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-26-spp-2020-1608.html