Wójt z absolutorium

reklama

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Dębica, która odbyła się 29 maja 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Wójt Gminy Stanisław Rokosz otrzymał wotum zaufania poprzedzone debatą nad raportem o stanie Gminy i propozycjami Wójta co do dalszych działań prowadzących do rozwoju Gminy Dębica. Radni przegłosowali także absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Przygotowany przez Wójta raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Po skończonej debacie miała miejsce prezentacja multimedialna, przedstawiającą najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek, dane liczbowe z różnych obszarów Gminy oraz nagrody przyznane gminie.  Radni Gminy Dębica docenili realizację w 115 proc. ubiegłorocznego dochodu, realizacje inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jak co roku przy uchwale absolutoryjnej rajcy byli jednogłośni.

Na liście zdań rozpoczętych lub realizowanych w ubiegłym roku są m.in.  budowa  basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie, ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka, budowa sali Gimnastycznej w Pustkowie, poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica (Głobikowa – Braciejowa), budowa składowiska odpadów w Paszczynie, modernizacja dróg i chodników, budowa kompleksów rekreacyjno sportowych w Gminie Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wojt-z-absolutorium2020-1605.html