Zarządzenie nr 167/2015

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 167/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z 17 lipca 2015 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w rudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania tych szans tych rodzin i osób.

zarz9-20150720151058

źródło: UM Dębica