Zarządzenie Nr 15/OrASO/2019 Wójta Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2019r.

reklama

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-15-oraso-2019-wojta-gminy-debica-z-dnia-27-lutego-2019r-644.html